Veškeré zboží, které nabízíme si můžete od nás pronajmout.

Podmínky zapůjčení :

                                   záloha 100% kupní ceny, v případě vrácení zboží v původním stavu vratná v plné výši.

Cena za pronájem:    za prvních 7 dní  30% z kupní ceny, za každý další započatý den 1% z kupní ceny

                                  V případě poškození půjčené věci se cena za pronájem zvyšuje o náklady na opravu. Pokud dojde k většímu poškození, nebo k úplnému zničení zboží, nebude vzato zpět a uhrazeno bude ze složené zálohy.

                                   Při velkých projektech lze dohodnout individuální podmínky.